אינטליגנציה רגשית

אינדקס מטפלים באינטליגנציה רגשית. אינטיליגנציה רגשית היא אוסף של יכולות המשפיעות על היכולת הכללית להעריך ולנהל את רגשותיו ואת רגשות האחר. בקטגוריה זו תמצאו מטפלים באינטליגנציה רגשית על פי תחומי התמחות וחלוקה לאזורים בארץ.